เครื่องจักร

ตัวเลือกการค้นหา

เลือกกระบวนการผลิต
เลือกอุตสาหกรรม
คำที่ต้องการค้นหา

รายการเครื่องจักร

 • การระเหย
  EVAPOR Spinning Cone Centrifugal Thin-film Vacuum Evaporator
 • การอบแห้งการผสมการฆ่าเชื้อ
  RIBOCONE Conical Ribbon Mixer Dryer
 • การอบแห้ง
  FV DRYER Filter Vacuum Dryer
 • การฆ่าเชื้อ
  KPU Superheated Steam Continuous Sterilizing System
 • การฆ่าเชื้อ
  SIRV Superheated Steam Continuous Sterilizing System Exclusive for Granules
 • การอบแห้ง
  SLUDGE DRYER Rotary Dryer with a Disintegrator