การอบแห้ง

ตัวเลือกการค้นหา

เลือกกระบวนการผลิต
เลือกอุตสาหกรรม
คำที่ต้องการค้นหา

ผลการค้นหา

  • การอบแห้งการผสมการฆ่าเชื้อ
    RIBOCONE Conical Ribbon Mixer Dryer
  • การอบแห้ง
    FV DRYER Filter Vacuum Dryer
  • การอบแห้ง
    SLUDGE DRYER Rotary Dryer with a Disintegrator