EVAPOR

กระบวนการผลิต
 • การระเหย
 / อุตสาหกรรม
 • อาหาร | เครื่องดื่ม
 • สารเคมีอินทรีย์
 • สารเคมีอนินทรีย์
 • ยา | โภชนาเภสัช
EVAPOR (เอวาปอร์) คือเครื่องระเหยที่ได้รับการออกแบบและพัฒนามาอย่าง
พิเศษ เพื่อใช้สำหรับการกลั่นสารของเหลวที่มีความอ่อนไหวต่อความร้อน
และมีความหนืดที่ค่อยอย่างสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยหลักการของแรงแหว่งที่เกิดจากการหมุนของโรเตอร์ให้ความร้อนภายใน
สารสกัดจะสัมผัสความร้อนเพียงแค่เสี้ยววินาที ควมคู่กับการกลั่นในสถาวะ
สูญญากาศ ทำให้สามารถสกัดสารที่มีความเข้มข้นสูงได้ โดยยังคงคุณค่าและ
คุณสมบัติของสารนั้นๆไว้ได้อย่างดีที่สุด หลักการของการสร้างแรงแหว่งที่
ออกแบบมานี้ ช่วยให้เครื่องเอวาปอร์นี้สามารถสกัดสารที่มีความหนืดในระดับ
ที่สูงกว่าได้ เมื่อเทียบกับเครื่องระเหยแบบอื่นๆ

คุณสมบัติ

 • ควมคุมการระเหยที่อุณหภูมิตต่ำในระยะเวลาที่สั้นได้
 • ส่งถ่ายความร้อนในประสิทธิภาพสูง
 • ลดการเกิดฟอง
 • สามารถทำระเหยสารที่มีความหนืดสูงได้
 • ปริมาณสารที่อยู่ในกระบวนการน้อย
 • ตรวจสอบการระเหยและพิ้นผิวโรเตอร์ในระหว่างการทำงานได้
 • เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบมาอย่างถูกสุขลักษณะ
 • ออกแบบมาอย่างกระทัดรัด ติดตั้งง่าย

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

 • ยาปฏิชีวนะ (ยาฆ่าเชื้อสังเคราะห์)
 • สารที่ใช้ในการผลิตยา
 • สารสกัดจากธรรมชาติ / สารสกัดสมุนไพร
 • เครื่องปรุงรสจากธรรมชาติ
 • สารสกัดต่างๆ (สารสกัดจากเนื้อสัตว์ / สารสกัดจากเห็ด)
 • สารแต่งกลิ่น
 • ชา / กาแฟ
 • น้ำสกัดจากผักและผลไม้
 • วิตามิน / สารออกฤทธิ์สำคัญ
 • เรซินหรือยางสังเคราะห์
 • เอนไซม / โปรตีน

 

วีดีโอ

หลักการทำงาน

360VIEW