RIBOCONE

กระบวนการผลิต
 • การอบแห้ง
 • การผสม
 • การฆ่าเชื้อ
 / อุตสาหกรรม
 • อาหาร | เครื่องดื่ม
 • สารเคมีอินทรีย์
 • สารเคมีอนินทรีย์
 • ยา | โภชนาเภสัช
RIBOCONE(รีโบโคน) คือเครื่องอบแห้งที่สามารถออกแบบและ
ประยุกต์ให้เหมาะกับวัถุประสงค์การใช้งานที่หลากหลาย
โครงสร้างหลักของเครื่องรีโบโคนนี้ ประกอบไปด้วย
Shell (ถังทรงกรวยหงาย) และRibbon (แกนกวนผสมทรงริบบิ้น)
ช่วยให้สามารถผสมและอบแห้งวัตถุดิบได้ในเวลาเดียวกัน
นอกจากนั้นแล้วยังสามารถออกแบบให้ใช้งานควบคู่กับระบบ
สูญญากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอบแห้งได้อีกด้วย

คุณสมบัติ

 • ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน ด้วยการติดตั้งมอเตอร์ไว้ภายนอก
 • ผสมและอบแห้งได้อย่างรวดเร็ว
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความคงที่เป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneous)
 • การตกค้างของผลิตภัณฑ์ต่ำ
 • สามารถแยกส่วนเพื่อทำความสะอาดได้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

 • วัสดุแบตเตอรี่และอิเล็กทรอนิกส์
 • เซรามิก
 • วัสดุแม่เหล็ก
 • สมุนไพร
 • ยาจีน
 • ผงปรุงรส
 • อาหารสัตว์
 • ผงเรซิน
 • สารที่ใช้ในการผลิตยา

วีดีโอ

โครงสร้าง